Øst Næringspark

Øst Næringspark er et dattersekap av Dalema AS, og ligger på Jevnaker, sentralt plassert i forhold til Oslo og Gardermoen.
Øst Næringspark er en av landets største, med 32.000 kvm lager/ kontorareal. Lagerarealet har hele 7 meters takhøyde.

Første byggetrinn ble oppført i 1970, og er suksessivt utvidet i flere byggetrinn, senest i 1989. Felles for all utvidelse og byggearbeid er at kvalitet og praktisk bruk har vært i fokus. Det har gjennom hele perioden vært gjennomført fortløpende vedlikehold, med eksempelvis utskiftning av fyringsanlegg senest i 2007. Videre er alle bygninger utstyrt med mekanisk ventilasjon og er sprinklet.

Hoveddelen av bygningsmassen består av fleksible, åpne haller og eiendommen er godt egnet for alternative virksomheter. Bygget har adkomst fra alle sider, og er enkelt å dele opp i mindre leieforhold.

Øst Næringspark er det siste tilskuddet i Dalemagruppens 100.000m2 store bygningsmasse innen kontor, lager og distribusjonslokaler, og vil være med og dekke Dalemagruppens mål om komplett og effektiv distribusjon over hele sentral Norge.

Øst Næringspark skal i første rekke ta hånd om sine kunders totale lager- og distribusjonsbehov, men tilbyr også fleksible løsninger for større aktører som ønsker ordinære leiefohold.

This post is also available in: Engelsk Svensk Danish