Slik jobber vi

Dalema Gruppens arbeid med samfunnsansvar er i stadig utvikling, i takt med hvordan vi som selskap vokser og tiden vi lever i. Som en engasjert og ansvarlig eier har Dalema Gruppen utarbeidet flere styrende dokumenter, som veileder oss i vårt daglige arbeid.

Kjerneverdier

Gruppens retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis er utarbeidet for å ha klare spilleregler for arbeidet med menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon. Disse retningslinjene gjelder for alle selskaper i Gruppen og deres ansatte. For å tydeliggjøre våre forventninger til Dalema Gruppens leverandører og samarbeidspartnere, har vi utarbeidet etiske retningslinjer for handel som alle våre samarbeidspartnere skal signere og forplikte seg til.