Øst Næringspark

Øst Næringspark– en central mittpunkt i Østlandet. Øst Næringspark

Øst Industripark är ett dotterbolag till Dalema AS som ligger på Jevnaker, centralt placerat i förhållande till Oslo och Gardermoen.
Øst Industripark är en av Norges största med 32 000 m² lager/kontorsutrymme. I lager- lokalen är takhöjden hela 7 meter.

Den första byggnaden uppfördes 1970 men den har sedan successivt byggts ut i flera steg, senast 1989.
Gemensamt för alla utbyggnader och byggnadsarbeten är att kvalitet och praktiskt användande har stått i fokus.
Under hela perioden har det fortlöpande gjorts underhåll, exempelvis byttes värmeanläggningen ut 2007.
Alla byggnader har också utrustats med mekanisk ventilation och sprinkler.

Huvuddelen av byggnaderna har flexibla, öppna lokaler och fastigheten är väl lämpad för alternativa verksamheter. Byggnaden har ingångar från alla sidor och kan enkelt delas upp i mindre uthyrningsdelar.

Øst Industripark är det senaste tillskottet till Dalema-gruppens 100 000 m² stora tillgångar inom kontor, lager och distributionslokaler. Den kommer att bidra till att Dalema-gruppen når sitt mål att ha en komplett och effektiv distribution i hela centrala Norge.

Øst Industripark ska i första hand ta hand om sina kunders samlade behov av lager och distribution, men erbjuder även flexibla lösningar för större aktörer som önskar hyra in sig.

Avstånd:
Oslo: 65 km
Gardermoen/E6: 57 km
Sandvika/E18: 53 km

På grund av sin mycket centrala placering och sina stora utvecklingsmöjligheter anser Dalema att det nns stora möjligheter att utveckla Øst Industripark till att bli en av landets modernaste och effektivaste.

Denne artikkelen är också tilgjengelig på: Engelska Norsk Danska