Bryne Næringspark

Bryne Næringspark

Bryne Næringspark – det stora höglagret på Jæren.

Bryne Næringspark ligger centralt i Hålands industriområde strax söder om Bryne. Fastigheten består av en administrationsbyggnad på cirka 3000 m², varav 2000 m² är ett showroom och 1000 m² utgörs av kontor.
Lagerbyggnaderna är på 16000 m² och disponeras som höglager med cirka 18000 pallplatser.
Lagren är datastyrda och varorna placerade så att logistiken blir effektiv och säker.

Denne artikkelen är också tilgjengelig på: Engelska Norsk Danska