Dalema Gruppen


Dag Leo Vestre Martinsen

Dalema Gruppen är ett samlingsnamn för de företag som Dag Leo Vestre Martinsen, 
direkt eller indirekt, har ett minst 50-procentigt ägande i.

Gruppen är verksam inom import, varuhandel, industri och fastigheter. Allting började på 1990-talet – med import av arbetshandskar.
Grunden för framtida tillväxt var en stor portion sparsamhet och en ödmjuk inställning till kunderna.

I dag har koncernen affärsförbindelser över hela världen.

Se presentation av verksamheten i Dalema-gruppen här

Denne artikkelen är också tilgjengelig på: Engelska Norsk Danska