Vinstra Næringspark

Vinstra Næringspark – et sentralt midtpunkt i Sør-Norge. Vinstra Næringspark

Vinstra Næringspark ble åpnet I februar 1998. Her er hele 19.200 kvm lagringslokaler – med plass til 14.000 paller.
Lageret er plassert ved E6 i Oppland, midt mellom Oslo og Trondheim.
Jernbanen passerer også like ved eiendommen.
Vinstra Næringspark benyttes til lagring av såvel møbler produsert av Talgø Fabrikker, som importerte artikler fra Handelshuset Martinsen. Varene håndteres av topp moderne utstyr styrt av dyktige fagfolk.

Bygningsmasse:
19.200 kvm lagringslokaler.