Øst Næringspark II

Øst Næringspark II – Et sentralt midtpunkt på Østlandet. Øst Næringspark II

Øst Næringspark II er et datterselskap av Dalema AS, og ligger på Hensmoen, Ringerike v/E18 nord for
Hønefoss.

Anlegget består av stort lager, produksjonshall og nødvendige kontorer, showrom, kantine, sosiale rom og våtrom.
Totalt tomteareal er på 70 daa med store muligheter for parkering og lagring utendørs.
Bygget består av et stort lager/produksjonslokale på ca. 20000 m², samt kontor-/showromsdel på ca. 3000 m².
Lageret/produksjonslokaler har traverskraner som gjør det mulig å håndtere alle typer gods.

Øst Næringspark og Øst Næringspark II vil kunne tilby totalt 55000 m² med næringsareal, hvorav ca. 50000 vil utgjøre lager-/produksjonslokaler.
Anleggene ligger ca. 10 minutters kjøring fra hverandre. Dette gjør at Dalema Gruppen vil kunne tilby store lokaler sentralt på Østlandet.
Dalema Gruppen vil også kunne tilby alt innen lager, logistikk, fortolling m.m.

Målet er å bli et av norges mest moderne og effektive lager og distribusjonsanlegg.
Ut fra sine sentrale beliggenheter og store utviklingsmuligheter, ser Dalema Gruppen stort potensiale for å utvikle Øst Næringspark og Øst Næringspark II til å bli et av landets mest moderne og effektive i sitt slag.

Bygningsmasse:

  • Lager/produksjonslokale på ca. 20.000 m²
  • Kontor-/showromsdel på ca. 3.000 m².

Totalt tomteareal er på 70 daa.

Avstander:
Hensmoen / Øst Næringspark II – Oslo: 60 km
Hensmoen / Øst Næringspark II – Hamar: 135 km
Hensmoen / Øst Næringspark II – Kristiansand: 350 km
Hensmoen / Øst Næringspark II – Drammen: 70 km
Hensmoen / Øst Næringspark II – Øst Næringspark / Jevnaker: 13 km
Hensmoen / Øst Næringspark II – Skien: 165 km
Hensmoen / Øst Næringspark II – Fredrikstad: 145 km

This post is also available in: Engelsk Svensk Danish