Opal Kina og Malaysia

 ”We take the far east thousands of miles closer to you”

Martinsen International har gjennom morselskapet AS Opal jobbet aktivt for å fremme handel med Østen siden 1934.
Det er etablert kontorer i Malaysia, Kina, Vietnam og India for å styrke kommunikasjon og kvalitet gjennom prosessen.
Kontorene betjener hvert sitt omkringliggende område, og sørger for at produksjon og logistikk fungerer til kundens tilfredsstillelse.
Kontorenes oppgave er hovedsaklig kvalitetskontroll og ivaretakelse av partenes interesser gjennom hele handelen.
Dette kan være alt fra å finne riktig produsent av et produkt, til gjennomføring av produksjon, og videre til forsendelse og oppfølging.
Dette er krevende oppgaver hvor det settes krav til erfaring, rutiner og kunnskap.
Martinsen International har som målsetting å være et pålitelig, foretrukket mellomledd som sikrer kvaliteten gjennom hele prosessen.

Kinakontoret
Hovedkontoret i Guangzhou ble etablert i 2004. Dette kontoret dekker all aktivitet i Kina.

Malaysiakontoret
Hovedkontoret i Kuala Lumpur ble etablert i 2005, og har som formål å dekke regionen sørøst Asia med hovedvekt på Malaysia, Vietnam, Filippinene og Indonesia.

Opal

This post is also available in: Engelsk Svensk Danish