Bryne Næringspark

Bryne Næringspark – det store høylageret på Jæren.

Bryne Næringspark
Bryne Næringspark er lokalisert sentralt på Håland Industriområde, like sør for Bryne.
Eiendommen består av et administrasjonsbygg på ca. 3000 m², hvorav 2000 m² er showrom og 1000 m² er kontorer.
Lagerbygningene er på 16.000 m² og disponeres som høylager med ca. 18.000 palleplasser.
Lagrene er datastyrt, og er bygd opp etter lokasjoner som bidrar til en effektiv og sikker logistikk.

Bygningsmasse:

  • Administrasjonsbygg på ca. 3000 m², hvorav 2000 m² er showrom og 1000 m² er kontorer.
  • Lagerbygningene er på 16.000 m²

This post is also available in: Engelsk Svensk Danish