Bryne Næringspark

Bryne Næringspark er lokalisert sentralt på Håland Industriområde, like sør for Bryne. Eiendommen består av et administrasjonsbygg på ca. 3000 kvm, hvorav 2000 kvm er showrom og 1000 kvm er kontorer. Lagerbygningene er på 16.000 kvm og disponeres som høylager med ca. 18.000 palleplasser.
Lagrene er datastyrt, og er bygd opp etter lokasjoner som bidrar til en effektiv og sikker logistikk.

This post is also available in: Engelsk Svensk Danish